Hotline : 0982 107 763

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUÊ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế thì:

 + Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;
 + Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định pháp luật về thuế.

NHIỆM VỤ CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN KAIKEI KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1  TƯ VẤN HƯỚNG DẪN VÀ HỘ TRỢ MIÊN PHÍ :

 + Tư vấn các vân đề kê khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 + Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan đến việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 + Thu thập thông tin và tài liệu liên quan đến nộp thuế thu nhập cá nhân của người phải nộp thuế.

2  ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN VÀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 + Kiểm tra thông tin liên quan đến cá nhân nộp thuế.

 + Nộp tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật

 + Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế

+ Tính thuế thu nhập cá nhân của tầng cá nhân theo quy định của phap luật

 +Tính quyết toán thuế cá nhân của tầng cá nhân theo quy đinh của pháp luật

 

TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM LÀM  KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO CÔNG TY NHẬT BẢN  CÁC TẬP ĐOÀN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, CHUYÊN NHẬN KHAI BÁO THUẾ TRỌN GÓI Ở ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM, HUẾ. CHÚNG TÔI TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG CÁC BẠN SẼ THỰC SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP.

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN KAIKEI 

CHÚNG TÔI TẬN TÂM - KHÁCH HÀNG AN TÂM.

GỌI NGAY 24/24


 

 Hotline : 0982 107 763
              : 0935 641 645
                               Email      : dichvuketoankaikei@gmail.com

 

565