Hotline : 0982 107 763

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY KAIKEI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

1. Giá trị lợi ích mang lại cho khách hàng là then chốt

2. Chất lượng sản phẩm là trọng tâm

3. Thu nhập nhân viên là trách nhiệm

4. Sáng tạo đổi mới là tất yếu

5. Cam kết hành động là nghĩa vụ

 

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

1.    Công Ty Khác Làm Được- KAIKEI Làm Tốt Hơn Thế

2.    Không Nói Lý Do- Chỉ Nói Kết Quả

3.    Không Có Đúng Sai- Hãy Nói Giải Pháp

4.    Không Chứng Tỏ Cá Nhân - Chỉ Có Cống Hiến

5.    Không Vụ Lợi - Nhưng Được Thừa Nhận Lợi Ích

 

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

1.    Khách hàng là Ông Chủ

2.    Đối tác là bạn và luôn được ưu tiên hàng đầu

3.    Minh bạch trong mọi công việc và hành động

4.    Sự ưu tú của cá nhân tạo nên sự khác biệt của KAIKEI

5.    Khuyến khích sáng tạo tinh thần đổi mới

6.    Trọng dụng nhân tài

7.    Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả

8.    Bình tĩnh khôn khéo sáng tạo trong mọi tình huống

9.    Giúp đỡ chia sẻ cùng nhau phát triển

10.  Luôn sát cánh và động viên

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN KAIKEI

 

1.KHÁT VỌNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

“Mong mỏi Khách hàng hãy khó tính hơn nữa đối với từng nhân viên, dự án của chúng tôi”.chúng tôi luôn tôn trọng thất bại, cảnh giác với sự thành công. Chúng tôi mong muốn rằng mỗi cá nhân, tập thể sẽ trưởng thành hơn sau những công trình và đấy chính là niềm tự hào, khao khát để chinh phục những chân trời mới.

 

2.SÁNG TẠO

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

“Sáng Tạo đổi mới để phát triển” – Chúng tôi luôn định hướng và thay đổi chính mình. CÔNG TY KAIKEI hiểu rằng đổi mới là để mang lại Giá trị  tốt nhất cho khách hàng và 

 

3.THẤU HIỂU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

Cty Kaikei quan niệm muốn khách hàng, đối tác hiểu và hợp tác với Kaikei thì trước hết Kaikei phải “Thấu Hiểu Chính Mình” Ở Kaikei  điều này được gọi là “Tạo cơ hội để được lắng nghe ý kiến”. Chúng tôi luôn quan tâm và sẵn sàng giải quyết những vấn đề dù nhỏ nhất của khách hàng, của nhân viên để trong nội bộ của Cty Kaikei  hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, Tâm huyết hơn, để mỗi nhân viên của Kaikei sẽ làm việc hết mình vì chính họ, vì khách hàng, vì đối tác và vì sự phát triển của công ty.

 

4.HÀNH ĐỘNG:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

“Hành động của Kaikei ”Cơ hội vụt đến, vụt đi, không báo trước và nếu đã để vụt mất, nó sẽ không quay trở lại, Kaikei luôn Hành Động để chuẩn bị trước để đón đầu, nắm bắt cơ hội. Chúng tôi” Làm “không sợ khó khăn, biết nhận ra cái “Sai” để “Sửa” cho “Đúng” phải làm thật “Tốt” để làm hài lòng khách hàng và đối tác

 

5.HIỆU QUẢ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CTY KAIKEI

“Hiệu Quả “ là điều làm nên sự phát triển của Kaikei. Hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong sự hợp tác, Hiệu quả cho mọi việc mà Kaikei làm. Vì chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều là vô nghĩa nếu như chúng không có Hiểu Quả.  Với Cty Kaikei chúng tôi không cho phép nói lý do mà phải Nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp để tạo ra sự Hiệu Quả để làm hài lòng với cả khách hàng, đối tác  khó tính nhất.

 

 

GĐ CTY KAIKEI

1120