Hotline : 0982 107 763

MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1/7/2018

MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1/7/2018

Từ 1/7/2018: Đồng loạt tăng lương, lương hưu và trợ cấp

 

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng/tháng.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng/tháng.

như vậy mức lương tối thiểu vùng áp dũng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 Vùng  Tăng so với năm 2017
3.980.000 đông /1 tháng 1 tăng 230.000
3.530.00 đồng / 1 tháng 2 tăng 210.000
3.090.000 đồng / 1 tháng 3 tăng 190.000
2.760.000 đông / 1 tháng 4 tăng 180.000

Cũng từ 1/7/2018, thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
Về nguồn tăng lương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
Đồng thời, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có)...
Tại kỳ họp cuối năm 2017, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, đồng ý điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.

 

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN KAIKEI

CHÚNG TÔI TẬN TÂM - KHÁCH HÀNG YÊN TÂM
GỌI NGAY 24/24
 
 Hosline : 0982 107 763
            : 0935 641 645
                         Email    : dichvuketoankaikei@gmail.com

1316