Hotline : 0982 107 763

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI ĐẠi LÝ THUẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI ĐẠI LÝ THUẾ


Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ làm về thuế. Dịch vụ kế toán kaikei đưa ra các bước thực hiện để quý vị tham khảo.
Dịch vụ làm thủ tục về thuế là một nghề kinh doanh có điều kiện, để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Người được miễn cả hai (02) môn thi có nhu cầu đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì chuẩn bị hồ sơ, gửi đến Tổng cục Thuế.
Bước 2. Tổng cục Thuế tiếp nhận:

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Cách thức thực hiện: 

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế;
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thuộc các trường hợp theo mẫu số 06a, 06b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định (bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) (bản sao có chứng thực).
 • Hai (02) ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính (bản sao có chứng thực) đối với đối tượng được miễn theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính; Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó hoặc sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi (bản sao có chứng thực) đối với đối tượng được miễn theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 • Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày kể từ ngày người đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp đủ hồ sơ theo quy định.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 
 • Lệ phí (nếu có): Không.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo mẫu 6a hoặc 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006  và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
 • Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
 • Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

 

468