Hotline : 0982 107 763

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN : Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN :

Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thành phần hồ sơ :

  • Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mậu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực( đối với cá nhân là người viêt nam) nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có thay đổi

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Căn cứ pháp lý : Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn đăng ký thuế

283