Hotline : 0982 107 763

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI ĐÀ NẴNG

CÔNG TY KAIKEI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
- NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
- NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ
 
YÊU CẦU : - CÓ KINH NGHIỆM KẾ TOẢN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN THUẾ
                - CHĂM CHỈ, TRUNG THỰC VÀ NHIỆT TÌNH TRONG CÔNG VIỆC
 
LƯƠNG THOẢ THUẬN KHI PHỎNG VẤN 
Hotline : 0982 107 763
              : 0935 641 645
                            Email      : dichvuketoankaikei@gmail.com
378